FANDOM


Terminus typR808

Terminus-B808
Terminus typR808 jest to LFO pilotowany przez Hildę.

Jest koloru błękitnego. Na głowie ma tylko jeden czujnik z lewej strony, który nadaje muj swoisty asymetryczny wygląd. Jest wyposażony w parę tarczowych noży i podwójną armatę laserową dalekiego zasięgu, co daje największą siłę ognia z LFO Gekkostate. Zakres jej działania jest ograniczony, ponieważ ma bardzo wysokie zużycie energii.